Modły głośniejsze od myśli.
Sezonowość świata zabija
wszystkich.
Pustynia umysłów,
a potem
bez umysłów pustynia.
Płoniemy, mimo że pada
gęsty deszcz.

– Mateusz Jańta

Dodaj komentarz