Są mocne słowa, za którymi
brak siły dostrzeżesz.
Nie ufaj ulicznym erudytom
z rękami w górze.
Wystrzegaj się ich, gdyż
swe chorągwie krwią szyli.
Prawdziwą wrażliwość,
i wrażliwość w prawdzie smakuj.
Łyżkę od dawna masz w dłoni.

– Mateusz Jańta

Dodaj komentarz